Men på något sätt fastnar den glädjen i halsen, man har lyckats att landstiga månen med någorlunda framgång. Nu är det Mars tur att utforskas, Kanske man låter och blir därmed betraktad som en bakåtsträvare. Nåja det är väl så då! av olika anledningar. Men kanske jag mer sneglar och ömmar för oss som bor på denna planet, Det är inte färdigt här ännu ,det är inte dags att flytta. Det flyr människor som saknar hem, och hus ,mat och kläder att värma sig med, de ligger ute. de fryser svälter. Miljardärer satsar på Mars, tanken borde ligga närmare till hands att dessa pengar kunde fördelas, och användas till att ge vår befolkning på jorden, en dräglig tillvaro. Nu skapas mer objekt att bli osams om, och mer slöseri med resurser. Syftet är mycket tunt när man lyssnar på Vetenskapsmännen det inte mycket nyheter, annat än att man skall åka till Mars, för att lära sig mer om Jorden.