Vi formas av vår tid. Vi påverkas av miljön omkring oss. och vi låter oss skapa rutiner för att livet skall gå vidare.  Vi önskar att det sker med enkelhet och med det förstånd och intelligens vi under tid skapat. Men så är det tyvärr inte. Omgivningen påverkar våra rutiner ,smittorisken är en av de svåra vi upplevt. Vi störs av att inte kunna besluta som vi önskar, och är van att göra.

Samhällets kostnader för oss påverkar vår reslust, vi vill gärna ta en tur till utlandet med lite välbehövlig sol och värme. Vi stoppas av de regler som är satta. Vi känner inte den frihet som tidigare var vårt signum i Sverige. Vi har blivit beroende av vad andra tycker och bestämmer. Klarar vi detta under längre tid eller måste det finnas något i samhällsordningen som behöver justeras. Ja gillar inte det jag ser och det jag tvingas inrätta mig efter det begränsar min frihet.