Det känns inte bra idag, man blir yr, av sakernas tillstånd och av våra folkvaldas varierande besked och "följa Jhon" argumenten. Det finns bara en sak som är grund till den osäkerhet som nu framträder så klart. Man vet inte vad som är bra eller dåligt. Inget av alternativen kan ge ett besked om hur vi ser det om några månader när allt det oklara fått klarna. Vad man vet är att ryssarna har skrämt upp hela Europa. Om man tar ner en historiebok och bara bläddrar några sidor kan man få en ganska klar bild av vad som sker eller rättare sagt vad som skett. 

Ingen diktator har överlevt,  ingen människa har kommit undan kriget, många har mist livet i krig eller umbäranden ,ingen regering eller diktator har skonat den vanliga människan ,de har endast tänkt på sig själva. Att nu Potin är den som står på scenen just nu , är bara en tillfällighet, och argumenten är de samma som alla de andras. Makt pengar och Makt.

Det känns bara skrämmande att kriget som kan kallas för det tredje världskrigen skall starta med att vi som skryter med att vi är neutrala, och vi står på sidan om, vi vill inte kriga eller skapa förutsättningar därför, Vi kan mycket väl vara orsaken till att ett 3 världskrig startar. Vi som inte vill ha kärnkraften eller missiler hos oss. Kan bli angripna av just den krigföringen. Vem kan styra detta, vad kan vår darrande regering göra. Jag måste tycka att vi har tunt på fötterna. Jag förstår om Finland som gränsar till Potins rike skaffar sig säkerhet på något sätt. Men samtidigt kunde vi fortsatt med en gemensam strategi. Vi har i Sverige världens mest effektiva vapen att hjälpa till med. Vi behöver inte Nato ,men Nato behöver oss. Tänk om vi Svenska folk fått säga vad vi önskar . Det hade blivit ett rungande nej.