Som anhörig amatör till Äldreboende, demensboende. Det går inte att komma ifrån att det är yttre omständigheter som styr den så kallade vården av äldre dementa.Helt allmänt får jag en känsla av att ju mindre den dementa klagar desto sämre vård och därigenom kan man spara en ansenlig summa för kommunerna. Men vård apparaten har kommit mycket längre i nedrustningen. Personalbrist och långa vårdköer ställer situationen på sin spets.

För det första skriver läkaren ut medicin som kan få folk att stanna hemma, och inte belasta vårdapparaten. Läkaren behöver inte eller känner inte till Patienten " de har aldrig träffats. Här sparar man mycket pengar för kommunen.

För det andra om en dement person är lite för Vårdkrävande, skrivs medicin ut för att patienten blir sovande och inte behöver ständig tillsyn.  Man sparar pengar på att minska personal.

För det tredje , när en person med demens blir av någon anledning aggressiv, man kan känna sig krängt det är för många som håller fast, det är att bältet i rullstolen sitter för hårt, patienten kan inte längre tala, afasi Man ger en tablett tröttheten inträder, och man kan skjutsa in dem på sitt rum för att sova.

Det finns en generell behandlingsplan utskriven . Vården skall följa den och anskaffa utbildad personal. Men utbildad personal är dyr, och kräver mycket kompensation i ledighet ,Man anställer outbildad personal och kommunen anför, att det är brist på den utbildade .

På ditt boende  min kära vän, har jag konstaterat det jag här skriver, 8 av 10 måltider är maten kall trots att det är varm mat som serveras? Det är sällan numera efter mycket klagande och byte av kock att maten är dålig. Men det är stora brister i handhavande  och det varierar från gång till annan, beroende på vilken personal som jobbar, och de byts mellan måltiderna. Ett stort problem för en dement person är olikheter, rörigt beteende av personal, varierande lösningar och stress. Det är som jag ser det den dagliga rutinen. Jag är hos dig varje dag och noterar vad som sker.

Den egna fritiden är central hos personal, och raster är mycket frekvent samt de egna telefoner, som används flitigt, jag vill påstå att det åsidosätter patientens önskemål och hennes väl.

Det är en tråkigt att behöva se och skriva detta men, jag ser att Vården på Våra så kallade vårdhem för äldre särskilt dementa är snarare en förvaring, och om man inte godkänner det så ett väntrum som ingen ropar upp  patienten ifrån.