Det är i stort sett bara fantasier som jag skriver, eller tecknar det kommer sig av att huvudet är fullt och det måste tömmas någonstans. Det är inte alltid jag visar upp det, annat i mer personliga sammanhang. Vilka de nu är? 

Det som är verkligt och seriöst håller jag Alzheimers sjukdom för ,det är knappast något att skämta om, det är bara jobbigt. Jag fick en sammanställning, var någonstans man i olika skeenden befinner sig i utvecklingen som Alzheimers sjuk. En nedslående rapport från Fast-skalan. Här jämför man utvecklingen för barn och vilka svårigheter som man bör klara av i vissa faser. Till Exempel Minskad förmåga att sköta ekonomin, svårighet att handla i affären mm. barns ålder är 8-12 år. Svårighet att bada duscha glömmer att spola.mm 5 år

Tyvärr har vi hunnit ganska långt ner på skalan och läkare och sjukhus personal bedömer att hustrun numera befinner sig på "6-9 månaders ålder" saknar förmågan att sitta utan stöd, ligger, måste matas, och talet är borta. . 

Det finns trots allt ljuspunkter om man utgår från det faktum jag ovan nämnde kan man genom massage få kroppen att leva upp lite, visserligen blir hon då trött av den lilla gymnastiken, leder känns därefter mjuka. Vi kan hålla varandras händer. Svaren kommer genom små tryckningar, det känns positivt. Hennes humör är statiskt, inga utbrott i den bemärkelsen att hon är motsträvig utan accepterar det som händer och vad personalen  kan göra för henne. Min tanke och mina funderingar, jag mår bra av att träffa henne varje dag. Det skulle vara tomt och fantasilöst med motsatsen.