Vi lever i ett land med otaliga möjligheter oavsett vem som är statsminister. Det krävs av oss medborgare att uppskatta det vi har, istället satsar en del av oss valda partier misskreditera, skapa kaos, och endast för att vinna några röster. Det fanns ingen mening i att ställa till detta krisartade och ogenomtänkta misstroende.

Här i landet finns förutsättningar att ge våra äldre en bra ålderdom, det finns också möjligheter för ungdomar att utbilda sig stort sett kostandfritt. Det finns stora markområden här uppe i Norr outnyttjade, här har folk levt tidigare och det saknas sällan något av värde.

Istället satsar några unga oerfarna politiker på att skapa oreda, och det får de dessutom kredit för. Det är missvisande ingen av oss medborgare hade godkänt det, möjligen ett parti som lever på sitt missnöje, och eldar under unga människor att protestera mot allt som dagen samhälle står för, och framför allt landet statsminister. 

Ansvar är bortglömt, löften till oss äldre om en bättre sjukvård, speciellt demenssjukdomar, men även övrig äldre vård har orsakat dödlighet, som man inte hade anat. Pandemin är inte slut ännu. Men ändå söker partierna ogenomtänkt en kris väg som misslyckades helt i onödan, och med kostnader som vi skattebetalare och äldrevården får betala. igen.